Bliskie spotkania z Muzami i inne prace stworzone przeze mnie. Przejawy artystycznej ekspresji